U bent beland op de klachtenpagina van De Nederlandse Omroep. Meestal is de reden dat u op deze pagina beland niet erg positief. U ervaart een klacht over onze dienstverlening of bent het niet eens met onze werkwijze.

Wij betreuren het ten zeerste dat u een klacht over ons heeft en dat is dan ook de reden dat wij een speciale klachtenregeling kennen.

Wij hebben een procedure in werking gesteld om uw klacht zo snel en effectief mogelijk te behandelen en hopen hier natuurlijk samen met u uit te komen. De Nederlandse Omroep kent een klachtenregeling.

Deze houdt in dat wij uw klacht op zorgvuldige wijze afhandelen en waar mogelijk met u kijken naar een passende oplossing. Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden door (een van) onze medewerkers kunt u daarover een klacht indienen bij ons kantoor. Ook als u vermeende onregelmatigheden aan de kaak wilt stellen kunt u daarover een klacht indienen bij ons kantoor.

Deze klacht kunt u uitsluitend schriftelijk en per e-mail indienen.

Wij zorgen er vervolgens voor dat we uw klacht binnen uiterlijk 5 werkdagen in ontvangst nemen. Wanneer u een klacht indient via onze klachtenprocedure krijgt u te allen tijde een e-mail met een bevestiging zodat u kunt aantonen dat wij uw bericht hebben ontvangen.

Mocht u deze bevestiging niet ontvangen dan vragen wij u dan ook opnieuw uw e-mail te sturen of de klacht alsnog schriftelijk in te dienen.

Klachtenprocedure

Hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat:

1) KLACHTENBRIEF
U maakt een e-mail of brief waarin u zo duidelijk en uitgebreid mogelijk uw (negatieve) ervaring beschrijft. Zorg dat in uw aangetekend schrijven of in uw e-mail het volgende bijgevoegd zit:

– Uitgebreide omschrijving van uw klacht;
– De persoon of personen waarmee u contact heeft gehad;
– Uw contactgegevens;
– De oplossing die volgens u redelijk en passend zou zijn;

2) STUUR AANGETEKENDE BRIEF OF E-MAIL
U stuurt een e-mail of aangetekende brief naar onderstaande gegevens;

3) BEVESTIGING
U krijgt van ons een bevestiging van ontvangst;

4) OPLOSSING
Wij nemen uw klacht altijd serieus en zoeken binnen 30 dagen naar een oplossing;

5) CONTACT
Wij nemen contact met u op om de klacht te bespreken of komen met een oplossing;

Uw klacht verzenden

U kunt uw klacht aangetekend sturen naar:

De Nederlandse Omroep
t.a.v. Klachtenprocedure
Haaksbergerstraat 428
7545 GB Enschede

U kunt uw klacht over Hosting88 aangetekend sturen naar:

De Nederlandse Omroep
t.a.v. Klacht Hosting88
Haaksbergerstraat 428
7545 GB Enschede

Via e-mail is natuurlijk ook een optie!

De Nederlandse Omroep
klacht@omroep.biz

Gaat de klacht over Hosting88?
Dan vragen wij u te mailen naar klacht@hosting88.nl
Uw klacht komt dan automatisch in uw account te staan. Daarmee is tevens bevestigd dat wij uw klacht hebben ontvangen!

STUUR DE KLACHT OOK NAAR ONZE DIRECTIE
Daarnaast vragen wij bij uw klacht tevens een CC te sturen naar directie@denederlandseomroep.nl zodat ook de directie meteen op de hoogte is van uw klacht. Ook in het geval u een aangetekende brief verzend naar ons mag u altijd een mail sturen naar onze directie! Uw klacht ligt dan direct bij onze directie. Mocht u zowel aangetekend als per e-mail uw klacht wensen in te dienen dan verzoeken wij u in uw e-mail te vermelden dat u ook een aangetekende brief heeft verzonden. Zo voorkomt u dat uw klacht dubbel in behandeling wordt genomen.

LET OP!
Klachten die enkel en alleen naar onze directie verzonden worden zullen NIET in behandeling worden genomen. U dient dus te allen tijde een aangetekende brief of e-mail te verzenden naar de eerder genoemde gegevens.