Vanaf heden is TR Broadcasting (onderdeel van De Nederlandse Omroep) geaccrediteerd als erkend leerbedrijf. Daarmee geeft Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs (SBB) aan dat wij de juiste faciliteiten kunnen bieden aan studenten waar het gaat om stages en leerbanen. Ook zijn we met deze erkenning te vinden op de website stagemarkt.nl en kunnen we op die manier gevonden worden door studenten.

Niet alleen geven wij met deze accreditatie als Erkend Leerbedrijf aan dat wij het belang van het opleiden van nieuwe studenten zeer hoog op ons prioriteitenlijstje hebben staan, ook kunnen we op deze manier studenten de kans geven een kijkje te nemen in het werkveld en op die manier ervaring op te doen.

Niet alleen gaan wij studenten opleiden waar het gaat om het produceren van professionele films, ook zullen wij studenten een kijkje geven in de wereld van het les geven. TR Broadcasting gaat vanaf September jonge mensen opleiden door middel van het geven van professionele lessen.

Er zijn vele studenten die na hun opleiding nog niet weten wat ze willen of geen baan kunnen vinden. Door studenten op een professionele manier bij te staan en te ondersteunen waar mogelijk hopen we vele studenten op te kunnen leiden waar het gaat om audiovisuele producties. Ook zullen we studenten opleiden in het leren lesgeven. Dit doen we in samenwerking met de verschillende ROC’s die Nederland rijk is, maar ook zullen we dit in samenwerking doen met scholen als Saxion en de Universteit Twente. Waar vraag is naar lessen zullen wij klaarstaan om te adviseren en lessen te verzorgen!

Wij zijn er dan ook ontzettend blij mee deze erkenning van SBB te hebben mogen ontvangen en verwelkomen dan ook graag studenten in de audiovisuele wereld! TR Broadcasting werkt studenten in voor alle audiovisuele opleidingen maar tevens zullen we studenten opleiden voor Marketing, Communicatie en overige creatieve opleidingen in de wereld van muziek, licht & geluid en bijvoorbeeld theater en media.